Montaż okien

W licu muru lub w warstwie ocieplenia. Z foliami izolacyjnymi albo taśmami rozprężnymi. Na kotwach stalowych, PVC albo śrubach. W Gdyni, Tczewie, Gdańsku, Malborku, Elblągu, Grudziądzu. Zawsze z wykorzystaniem najlepszych materiałów, technik i technologii oraz należytą starannością. Okna Pomorza - Twoje okna godne są najlepszej oprawy. Zapraszamy do świata montażowego haute couture.

Ciepły montaż okien

W każdym przypadku podstawowym celem montażu okien jest skuteczne oddzielenie klimatu zewnętrznego od klimatu panującego wewnątrz domu lub mieszkania oraz przeniesienie sił oddziałujących na okno pochodzących od czynników zewnętrznych, takich jak ciężar konstrukcji, wiatr albo temperatura na konstrukcję budynku przy zachowaniu zasady wykonania połączenia okna z murem pod kątem uzyskania całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Czynniki oddziałujące na okna według RAL
Czynniki oddziałujące na okna według RAL

Kompetencje montażowe

P.H.U. WINDMAR dysponuje kadrą monterów o najwyższym poziomie kwalifikacji i kompetencji w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych. Setki wykonanych montaż na terenie województwa pomorskiego, w miastach: Gdynia, Gdańsk, Tczew, Sopot, Elbląg, Grudziądz, Malbork, Starogard Gdański oraz mniejszych miejscowościach na terenie województwa. Najlepszym potwierdzeniem ich umiejętności i doświadczenia jest wykonanie pierwszego w Polsce montażu okien w warstwie ocieplenia z wykorzystaniem systemu Illbruck MOWO. Ciekawostką i wyznacznikiem poziomu skomplikowania tego zadania niech będzie wykonana wtedy przez monterów WINDMAR pierwsza w Europie instalacja w warstwie ocieplenia drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST.

Windmar ciepły montaż okien MOWO Gdynia
Windmar - pierwszy w Polsce ciepły montaż MOWO
Windmar ciepły montaż okien MOWO Gdynia
Windmar - pierwszy w Polsce ciepły montaż MOWO
Windmar - montaż drzwi balkonowych HST Gdynia
Windmar - montaż drzwi balkonowych HST
Windmar - montaż drzwi balkonowych HST Gdynia
Windmar - instalacja drzwi balkonowych HST na dwóch kondygnacjach
Windmar ciepły montaż okien MOWO Gdynia
Windmar - ościeże po demontażu okna
Windmar ciepły montaż okien MOWO Gdynia
Windmar - przygotowanie ościeża do montażu okna i uszczelnienia taśmą rozprężną
Windmar ciepły montaż okien MOWO Gdynia
Windmar - uszczelnienie połączenia okna z murem taśmą rozprężną ISO Bloco One
Windmar ciepły montaż okien MOWO Gdynia
Windmar - okno po wymianie z uszczelnieniem taśmą rozprężną

Podlegające ciągłym zmianom otoczenie budownictwa mobilizuje kierownictwo firmy WINDMAR z Tczewa do nieustannego podnoszenia oraz weryfikacji poziomu kompetencji ekip monterskich oraz doradców handlowych. Jesteśmy uczestnikiem najbardziej wymagającego programu jakości montażu i obsługi „Pro Quality” prowadzonego i organizowanego przez vortal techniczny Oknotest.pl. Współpracujemy z najlepszymi dostawcami materiałów uszczelniających oraz organizacjami branżowymi propagującymi idee poprawnego wykonywania usług monterskich związanych z instalacją konstrukcji okiennych.

Program Rekomendacji Technicznych Pro Quality OKNOTEST.PL
Program Rekomendacji Technicznych Pro Quality OKNOTEST.PL
Dobry montaż - Związek Polskie Okna i Drzwi
Dobry montaż - Związek Polskie Okna i Drzwi
Ambasador Dobrego Montażu Okien - TREMCO Illbruck
Ambasador Dobrego Montażu Okien - TREMCO Illbruck

Stosowane techniki i sposoby montażu

Podczas setek wykonanych instalacji okien i drzwi balkonowych w Gdyni, Tczewie i innych miastach zastosowaliśmy w praktyce wszystkie najlepsze techniki i sposoby montażu wykorzystując najnowocześniejsze materiały i technologie.

Mocowania mechaniczne wykonywane są z użyciem standardowych kotew stalowych o grubości 1,5mm albo w zależności od potrzeb i wymagań także konsoli oraz wsporników bocznych JBD-K oraz JBD-L firmy SFS intec bądź EL, FMW, WU, WU-ST firmy KNELSEN.

Mocowania mechaniczne SFS Intec i KNELSEN
SFS Intec konsola dolna SFS Intec konsola dolna SFS Intec konsola dolna SFS Intec konsola dolna SFS Intec konsola dolna
SFS Intec konsola dolna SFS Intec konsola dolna SFS Intec konsola dolna SFS Intec konsola dolna SFS Intec konsola dolna
SFS Intec konsola dolna SFS Intec konsola dolna SFS Intec konsola dolna SFS Intec wspornik boczny SFS Intec wspornik boczny
SFS Intec wspornik boczny SFS Intec wspornik boczny SFS Intec wspornik boczny SFS Intec wspornik boczny SFS Intec wspornik boczny

Warstwę środkowego uszczelnienia termoizolacyjnego w przestrzeni szczelin dylatacyjnych wokół okna wykonujemy przy użyciu najwyższej klasy wysokoelastycznych pian montażowych SOUDAL, TREMCO-ILLBRUCK, SELENA-TYTAN bądź w zależności od potrzeb także innych materiałów uszczelniających o odpowiadającym im poziomie elastyczności i przewodności cieplnej.

Środkowe uszczelnienie termoizolacyjne SOUDAL, TREMCO-ILLBRUCK, SELENA-TYTAN
Pianka PU Selena Tytan Pianka PU Selena Tytan Pianka PU Soudal Flexifoam Pianka PU Soudal Low Expansion Pianka PU TREMCO Illbruck FM 330 Pianka PU TREMCO Illbruck FM 310

Zewnętrzną, paroprzepuszczalną warstwę izolacji oraz wewnętrzną warstwę paroizolacji wykonujemy przy użyciu specjalistycznych folii, taśm rozprężnych, a w przypadkach koniecznych także fartuchów EPDM. W montażach w warstwie ocieplenia z wykorzystaniem systemu MOWO korzystamy wyłącznie z materiałów firmy Tremco illbruck. W pozostałych przypadkach w zależności od wymagań i potrzeb z powodzeniem stosujemy materiały dostarczane przez firmy ISO-Chemie, HANNO i SOUDAL.

Zewnętrzna i wewnętrzna warstwa termoizolacji Tremco illbruck, ISO-Chemie, HANNO, SOUDAL
Hanno taśmy rozprężne ISO Chemie folie do uszczelnienia połączenia okna z murem ISO Chemie multifunkcyjna taśma rozprężna Soudal folia uszczelniająca paroizolacyjna
Soudal folia uszczelniająca paroszczelna TREMCO Illbruck folia EPDM do uszczelnień w obrębie progów TREMCO Illbruck folia o zmiennej wartości oporu dyfuzyjnego TREMCO Illbruck folia o zmiennej wartości oporu dyfuzyjnego
TREMCO Illbruck multifunkcyjna taśma rozprężna TREMCO Illbruck taśma rozprężna    

W każdym przypadku, w którym jest to tylko możliwe bądź wymagane umową, uszczelnienie progowej części okna stanowi „ciepły parapet” VA 30 lub VA 20 firmy VETREX. Zastosowanie styropianowych kształtek parapetowych doskonale przyczynia się do obniżenia poziomu infiltracji powietrza oraz wartości mostka termicznego w obrębie tej newralgicznej części złącza okiennego. Mieszkańcy Gdyni, Tczewa oraz pobliskich miejscowości mogą więc skorzystać z naszej oferty i cieszyć się z profesjonalnie wykonanych usług.

Uszczelnienie progowej części okna - ciepły parapet VA 30 lub VA 20
Vetrex ciepły parapet VP 20 Vetrex ciepły parapet VS 20 Vetrex ciepły parapet VA 20
Vetrex ciepły parapet VP 30 Vetrex ciepły parapet VS 30 Vetrex ciepły parapet VA 30x

 

Montaż ciepłego parapetu VA 30

Warunki wykonania, odbiór robót i współdziałanie z inwestorem

Gwarancją sukcesu oraz powodzenia każdej instalacji okien jest zachowanie zasady ścisłego współdziałania inwestora z firmą WINDMAR od etapu planowania montażu aż do końcowego odbioru robót.

Warunki i sposób wykonania instalacji okien, szczególnie w budynkach ogrzewanych, wentylowanych i klimatyzowanych powinny wynikać bezpośrednio z projektu budowlanego. Zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane „[…]do obowiązków inwestora należy zapewnienie opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów”. Dość powszechne stosowanie przy wznoszeniu jednorodzinnych budynków mieszkalnych projektów powtarzalnych, w których brak jest odniesień do charakterystyki okien i sposobu ich montażu powoduje konieczność ścisłego współdziałania inwestora i wykonawcy montażu w celu wspólnego ustalenia planu i warunków instalacji okien.

W przypadkach braku wytycznych projektu, co do wymagań w zakresie instalacji okien i drzwi balkonowych sposób wykonania i późniejszej oceny jakości instalacji powinien opierać się przede wszystkim o informację producenta okien, który zgodnie z zasadą wyrażoną w pkt. 6 normy PN-EN 14351-1+A1:2010 odpowiedzialny jest za zapewnienie informacji o wymaganiach montażowych i technice montażu, jeżeli nie jest odpowiedzialny za instalację wyrobu na placu budowy. Ze względu na obowiązywanie w obrocie zasady swobody zawierania umów, strony mogą powołać także całkiem inny dokument, jako dokument odniesienia w zakresie wykonania i oceny jakości instalacji okien i drzwi balkonowych, na przykład Instrukcję 421 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Roboty związane z instalacją okien i drzwi balkonowych powinny być przedmiotem odbioru inwestorskiego, co wprost wynika z treści z art. 18 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo budowlane. Szczegółowy sposób dokonania odbioru robót, zakres i terminy każdorazowo powinna określić umowa.

Zdjęcia prezentujące produkty mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.