Okna POZBUD LINE 93

Nowoczesność i design.

Okno POZBUD LINE 93
Okno POZBUD LINE 93

Serię okien POZBUD LINE 93 wyróżnia niebanalna stylistyka. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne ram oraz skrzydeł zostały zlicowane. Wyrównanie płaszczyzn nadaje produktowi nowoczesny i unikalny na rynku okien drewnianych wygląd. Rama okna zbudowana jest z czterech warstw odpowiednio przygotowanego i klejonego drewna. Słoje ułożone są naprzemiennie, co wzmacnia odporność materiału na wypaczanie, skręcanie i odkształcenia mechaniczne. Okna POZBUD LINE 93 powstają wyłącznie z wysokiej klasy drewna selekcjonowanego z drzew europejskich oraz egzotycznych. Dzięki warstwowej konstrukcji ramy i wysokiej klasy okuciom ROTO albo SIEGENIA możliwe jest tworzenie konstrukcji okiennych o bardzo dużych powierzchniach. Skrzydło uchylno-rozwierane może mieć szerokość do 1,6 m i wysokość nawet do 3 m. W standardzie każde okno wyposażone jest w klamkę Hoppe Secustik®. Na żądanie albo w wymaganych przypadkach stosowane są okucia o podwyższonej odporności na włamanie klasy RC1 lub RC2.

W zależności od indywidualnych potrzeb okna POZBUD LINE 93 można wyposażać w stopniowaną funkcję uchylności, napędy elektryczne, hamulce rozwarcia, nawiewniki powietrza zewnętrznego albo wiele innych urządzeń i funkcjonalności zgodnie z wymaganiami obiektowymi. Drewniane elementy konstrukcyjne można wybarwić na wiele kolorów i odcieni zachowując jednocześnie widoczne usłojenie i naturalny wygląd materiału. Można także malować je warstwą kryjącą w celu uzyskania pożądanego efektu wystroju wnętrza. Kolory płaszczyzn zewnętrznych i wewnętrznych mogą być różne, co pozwala idealnie wkomponować stolarkę w stylizację obiektu. Wybarwienia i kolorystyka uzyskiwane są w technologii 4 warstwowej przy wykorzystaniu najwyższej jakości lakierów i farb Teknos GORI.

Każda z warstw pełni ściśle określoną funkcję. Jedna odpowiada za strukturę powierzchni i zamknięcie porów drewna, inna za ograniczenie przebarwień, kolejna za zapewnienie właściwego przylegania warstw albo odporność mechaniczną i chemiczną. Dzięki standardowemu zastosowaniu dwukomorowych, a w przypadku szczególnych wymagań związanych z obiektami energooszczędnymi i pasywnymi także trzykomorowych, energooszczędnych pakietów szybowych wyposażonych w „ciepłą ramkę”, okna POZBUD PREMIUM 92 już dzisiaj spełniają wymagania, co do wartości współczynnika U(max) wyznaczone na lata 2019 - 2021 w pkt. 1.2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Okna POZBUD LINE 93 dane techniczne

Właściwości konstrukcji

Głębokość zabudowy

≤ 93 mm

Liczba warstw drewna w ościeżnicy

≤ 4

Liczba powłok i lakierów

≤ 4

Maksymalna szerokość skrzydła

1.600 mm

Maksymalna wysokość skrzydła

3.000 mm

Możliwość zwiększenia wymiarów skrzydeł w systemach przesuwnych

TAK

Szyby zespolone jednokomorowe

Opcja na żądanie

Szyby zespolone dwukomorowe

TAK

Szyby zespolone trzykomorowe

Opcja na żądanie

Maksymalna grubość pakietu szyb zespolonych

≤ 40 mm

Współczynnik przenikania ciepła okna

1230 x 1480 z szybą Ug = 0,8 W/(m2*K)wg. PN-EN 673:2011

Uw ≥ 0,7 (W/m2K)

Okucia obwiedniowe ROTO

Opcja do wyboru

Okucia obwiedniowe Siegenia

Opcja do wyboru

Okucia ROTO DESIGNO (ukryta strona zawiasowa)

Opcja do wyboru

Okucia SIEGENIA TITAN AXXENT (ukryta strona zawiasowa)

Opcja do wyboru

Klamki okienne Hoppe Secustik®

TAK

Gatunki drewna europejskiego i egzotycznego

Gatunki drewna europejskiego

sosna

Łączenie warstw drewna klejonego na mikrowczepy

Opcja do wyboru

Łączenie litych warstw drewna

Opcja do wyboru

Wygląd okien

 Sposób obróbki płaszczyzn - strona zewnętrzna

Okno POZBUD LINE 93 - strona zewnętrzna Standard Okno POZBUD LINE 93 - strona zewnętrzna Softline Okno POZBUD LINE 93 - strona zewnętrzna Retro  

Standard

Softline

Retro

 

Sposób obróbki płaszczyzn - strona wewnętrzna

Okno POZBUD LINE 93 - strona wewnętrzna Standard Okno POZBUD LINE 93 - strona wewnętrzna Softline Okno POZBUD LINE 93 - strona wewnętrzna Retro  

Standard

Softline

Retro

 

Kolory i wybarwienia – dąb z widocznym usłojeniem drewna

Dąb z widocznym usłojeniem drewna Dąb z widocznym usłojeniem drewna Dąb z widocznym usłojeniem drewna Dąb z widocznym usłojeniem drewna Dąb z widocznym usłojeniem drewna Dąb z widocznym usłojeniem drewna Dąb z widocznym usłojeniem drewna Dąb z widocznym usłojeniem drewna Dąb z widocznym usłojeniem drewna Dąb z widocznym usłojeniem drewna Dąb z widocznym usłojeniem drewna Dąb z widocznym usłojeniem drewna

Kolory i wybarwienia – sosna z widocznym usłojeniem drewna

Sosna z widocznym usłojeniem drewna Sosna z widocznym usłojeniem drewna Sosna z widocznym usłojeniem drewna Sosna z widocznym usłojeniem drewna Sosna z widocznym usłojeniem drewna Sosna z widocznym usłojeniem drewna Sosna z widocznym usłojeniem drewna Sosna z widocznym usłojeniem drewna Sosna z widocznym usłojeniem drewna Sosna z widocznym usłojeniem drewna Sosna z widocznym usłojeniem drewna Sosna z widocznym usłojeniem drewna

Kolory i wybarwienia – meranti z widocznym usłojeniem drewna

Meranti z widocznym usłojeniem drewna Meranti z widocznym usłojeniem drewna Meranti z widocznym usłojeniem drewna Meranti z widocznym usłojeniem drewna Meranti z widocznym usłojeniem drewna Meranti z widocznym usłojeniem drewna Meranti z widocznym usłojeniem drewna Meranti z widocznym usłojeniem drewna Meranti z widocznym usłojeniem drewna Meranti z widocznym usłojeniem drewna Meranti z widocznym usłojeniem drewna Meranti z widocznym usłojeniem drewna

Okapniki

Okno POZBUD LINE 93 okapnik Classic Okno POZBUD LINE 93 okapnik Modern Okno POZBUD LINE 93 okapnik Softline  

Classic

Modern

Softline

 

POZBUD okapnik Classic przekrój POZBUD okapnik Modern przekrój POZBUD okapnik Softline przekrój POZBUD okapnik płaskie maskowanie przekrój

Classic

Modern

Softline

Płaskie maskowanie

Świadectwa i badania

Badania wstępne typu ITT

TAK

Gwarancja jakości i rękojmia

Gwarancja jakości POZBUD

10 lat

Rękojmia za wady WINDMAR 

2 lata

Kompetencje ekip monterskich i opcje montażu

Montaż warstwowy folia/pianka/folia

TAK

Montaż warstwowy taśmy rozprężne multifunkcyjne 3 w 1

TAK

Montaż w warstwie ocieplenia MOWO/Winframer/SFS/Knelsen

TAK

Instrukcja montażu POZBUD

TAK

Podobne produkty