Okna Vetrex VR90 Synergy

Oczywisty wybór!

Podstawowym przeznaczeniem okien Synergy są nowoczesne jedno i wielorodzinne budynki mieszkalne oraz obiekty użyteczności publicznej usytuowane w zwartej zabudowie miejskiej lub podmiejskiej, (kategoria III i IV terenu wg. normy PN-EN 1991-1-4+A1:2010), narażone na oddziaływanie hałasu albo nieuprawnione wtargnięcia osób trzecich. Połączenie w jednym produkcie waloru ochrony mienia z wysokim  poziomem izolacyjności akustycznej i cieplnej sprawia, że okna VR 90 Synergy mogą być instalowane we wszystkich typach budynków, również w tych, w których mają być spełnione wymagania standardów NF 15 i NF  40 NFOŚiGW  i to niezależnie od warunków lokalizacyjnych.

Okna Vetrex VR90 Synergy dane techniczne

Właściwości użytkowe*

Odporność na obciążenie wiatrem

Klasa 4C

Wodoszczelność (okna nieosłonięte)

Klasa 8A

Przepuszczalność powietrza

Klasa 4

Przenikalność ciepła z szybą Ug = 0,5

Uw ≥ 0,75 W/(m2*K)

Średni ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw

Rw 41(-1;-5) dB

Współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA 1

40 dB

Współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA 2

36 dB

Współczynnik całkowity przepuszczalności energii g

g  ≥ 45%

Współczynnik przepuszczalności światła Lt

Lt  ≥ 69%

Właściwości kształtowników i konstrukcja

System kształtowników

VEKA

Klasa kształtownika ze względu na grubość ścian widocznych

Klasa A wg PN-EN 12608:2004

Grubość ścian widocznych

Grubość ≥ 2,8 mm

Ilość komór kształtownika

6 komór

Głębokość kształtownika (zabudowy)

90 mm

Wzmocnienie zamknięte w ramie ościeżnicy

TAK

Wzmocnienie 1,8 mm w skrzydle

TAK

Konstrukcja złożenia AD/MD

Konstrukcja MD z uszczelnieniem środkowym

Ilość uszczelek przylgowych

3 uszczelki

Sposób instalacji i rodzaj uszczelek

Uszczelki wciągane z EPDM

Szyba zespolona dwukomorowa

Ug = 0,5 W/(m2*K) wg. PN-EN 673:2011

Szyba zewnętrzna antywłamaniowa

P4A wg. PN-EN 656:2000

Ramka międzyszybowa

Master Therm (ciepła ramka)

Typ klamki sterującej okuciem

Swing Secustic

Okucie ROTO Designo (ukryte zawiasy)

TAK

Mikrowentylacja w skrzydłach UR

TAK

Stopniowany uchył lub blokada błędnego położenia klamki

TAK

Stabilizator uchyłu

TAK

Zaczepy antywyważeniowe

standard 2 szt. w kwaterach „R”, w kwaterach „UR” 3 szt.

4 szt.

Osłona przeciwrozwierceniowa klamki

TAK

Czujnik magnetyczny (kontaktron) SAFE+

TAK

Uszczelka wypełniająca wrąb części progowej ościeżnicy

TAK

Listwa progowa (podparapetowa) z uszczelką

TAK

Liczba standardowych i niestandardowych kolorów oklein

55

Kolory standardowe

Antracytciemny dąbmahońorzechwinchesterzłoty dąb

Świadectwa i badania

Badania wstępne typu ITT oraz badania akustyczne ITB

TAK

Gwarancja jakości i rękojmia

Gwarancja jakości VETREX OKNA PREMIUM

7 lat

Rękojmia za wady WINDMAR 

2 lata

Kompetencje ekip monterskich i opcje montażu

Montaż warstwowy folia/pianka/folia

TAK

Montaż warstwowy taśmy rozprężne multifunkcyjne 3 w 1

TAK

Montaż w warstwie ocieplenia MOWO/Winframer/SFS/Knelsen

TAK

Instrukcja montażu VETREX

TAK

*Podane klasy, poziomy, wartości właściwości użytkowych są odpowiednie dla jednodzielnego okna referencyjnego 1230 mm x 1480 mm albo konstrukcji opisanej w tabeli.

Podobne produkty