Okna Vetrex LUM`UP

Rozświetla wnętrze!

Design skąpany w słońcu! Nowoczesne okno o minimalistycznym wzornictwie, doskonale wpisujące się aktualne trendy architektury modernistycznej. Przeznaczone do stosowania w energooszczędnych budynkach jednorodzinnych lub wielomieszkaniowych niezależnie od typu i materiału ścian konstrukcyjnych oraz systemu wentylacji.

Konstrukcje spełniają aktualne wymagania techniczne w zakresie przenikalności cieplnej, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu.

Bezkonkurencyjne rozwiązanie techniczne zwiększające transmisję światła słonecznego do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Zdjęcia prezentujące produkt (Okna Vetrex LUM`UP) mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

Okna Vetrex LUM`UP dane techniczne

Właściwości użytkowe *
Odporność na obciążenie wiatrem Klasa 5C
Wodoszczelność (okna nieosłonięte) Klasa 9A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Przenikalność ciepła z szybą Ug = 0,6 Uw ≥ 0,90 W/(m2*K)
Przenikalność ciepła z szybą Ug = 0,5 Uw ≥ 0,83 W/(m2*K)
Średni ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw Rw 37(-2;-6) dB
Współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA 1 35 dB
Współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA 2 31 dB
Współczynnik całkowity przepuszczalności energii g 51% ≤  g  ≤  53%
Współczynnik przepuszczalności światła Lt 74% ≤  Lt  ≤  82%
Właściwości kształtowników i konstrukcja
System kształtowników VEKA
Klasa kształtownika ze względu na grubość ścian widocznych Klasa A wg PN-EN 12608:2004
Grubość ścian widocznych Grubość ≥ 2,8 mm
Ilość komór kształtownika 5 komór
Głębokość kształtownika (zabudowy) 76 mm
Wzmocnienie zamknięte w ramie ościeżnicy TAK
Wzmocnienie w skrzydle do 3 mm TAK
Konstrukcja złożenia AD/MD Konstrukcja MD z uszczelnieniem środkowym
Ilość uszczelek przylgowych 2 uszczelki
Sposób instalacji i rodzaj uszczelek Koekstrudowane uszczelki termozgrzewalne PVC-P
Szyba zespolona dwukomorowa Ug = 0,5 W/(m2*K) wg. PN-EN 673:2011
Szyba zespolona wklejana w technologii Nano Glue TAK
Ramka międzyszybowa Master Therm (ciepła ramka)
Typ klamki sterującej okuciem Swing Secustic
Okucie ROTO Designo (ukryte zawiasy) TAK
Mikrowentylacja w skrzydłach UR TAK
Stopniowany uchył lub blokada błędnego położenia klamki TAK
Stabilizator uchyłu TAK
Zaczepy antywyważeniowe standard 2 szt, w kwaterach „UR” 3 szt. TAK
Osłona przeciwrozwierceniowa klamki Opcjonalnie
Czujnik magnetyczny (kontaktron) SAFE+ Opcjonalnie
Uszczelka wypełniająca wrąb części progowej ościeżnicy TAK
Listwa progowa (podparapetowa) z uszczelką TAK
Liczba standardowych i niestandardowych kolorów oklein 60
Świadectwa i badania
Badania wstępne typu ITT TAK
Gwarancja jakości i rękojmia
Gwarancja jakości VETREX OKNA PREMIUM do 9 lat
Rękojmia za wady WINDMAR  2 lata
Kompetencje ekip monterskich i opcje montażu
Montaż warstwowy folia/pianka/folia TAK
Montaż warstwowy powłoka/pianka/powłoka TAK
Montaż warstwowy taśmy rozprężne multifunkcyjne TAK
Montaż w warstwie ocieplenia MOWO/CBM/WINFRAMER/SFS TAK
Instrukcja montażu VETREX TAK

* Podane klasy, poziomy, wartości właściwości użytkowych są odpowiednie dla jednodzielnego okna referencyjnego 1230 mm x 1480 mm albo konstrukcji opisanej w tabeli.

Podobne produkty