Okna Vetrex V82 Modern Design

Ciepło, światło, styl!

Połączenie ultra nowoczesnej stylistyki z najefektywniejszymi rozwiązaniami technicznymi sprawia, że przeznaczeniem okien V 82 Modern Design są jedno i wielorodzinne budynki mieszkalne oraz obiekty użyteczności publicznej, w których inwestorzy i architekci stawiają na synergię najwyższej klasy energooszczędności obiektu i maksymalnego wykorzystania  światła dziennego, jako elementu budowy i zwiększania komfortu użytkowania pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu kanonu architektury modernistycznej i postmodernistycznej. Okna V 82 Modern Design to produkt wyjątkowy i unikatowy w skali polskiego rynku okien, a przy tym spełniający wymagania standardu NF 40 NFOŚiGW we wszystkich strefach klimatycznych wymienianych w normie PN-EN 12831:2006.

Okna Vetrex V82 Modern Design dane techniczne

Właściwości użytkowe*

Odporność na obciążenie wiatrem

Klasa 4C

Wodoszczelność (okna nieosłonięte)

Klasa 8A

Przepuszczalność powietrza

Klasa 4

Przenikalność ciepła z szybą Ug = 0,7

Uw ≥ 0,89 W/(m2*K)

Przenikalność ciepła z szybą Ug = 0,5

Uw ≥ 0,75 W/(m2*K)

Średni ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw

Rw 34(-2;-7) dB

Współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA 1

32 dB

Współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA 2

27 dB

Współczynnik całkowity przepuszczalności energii g

51% ≤ g  ≤ 53%

Współczynnik przepuszczalności światła Lt

72% ≤ Lt  ≤ 74%

Właściwości kształtowników i konstrukcja

System kształtowników

VEKA

Klasa kształtownika ze względu na grubość ścian widocznych

Klasa A wg PN-EN 12608:2004

Grubość ścian widocznych

Grubość ≥ 2,8 mm

Ilość komór kształtownika

5 komór

Głębokość kształtownika (zabudowy)

82 mm

Wzmocnienie zamknięte w ramie ościeżnicy

TAK

Wzmocnienie 1,5 mm w skrzydle

TAK

Konstrukcja złożenia AD/MD

Konstrukcja MD z uszczelnieniem środkowym

Ilość uszczelek przylgowych

3 uszczelki

Zewnętrzna uszczelka ramy ościeżnicy

Wciągana z EPDM

Pozostałe uszczelki przylgowe

Zgrzewane PVC-P

Szyba zespolona dwukomorowa

Ug = 0,5 W/(m2*K) wg. PN-EN 673:2011

Ramka międzyszybowa

Master Therm (ciepła ramka)

Typ klamki sterującej okuciem

Swing Secustic

Okucie ROTO Designo (ukryte zawiasy)

TAK

Mikrowentylacja w skrzydłach UR

TAK

Stopniowany uchył lub blokada błędnego położenia klamki

TAK

Stabilizator uchyłu

TAK

Zaczepy antywyważeniowe

standard 2 szt. w kwaterach „R”, w kwaterach „UR” 3 szt.

TAK

Osłona przeciwrozwierceniowa klamki

Opcjonalnie

Czujnik magnetyczny (kontaktron) SAFE+

Opcjonalnie

Uszczelka wypełniająca wrąb części progowej ościeżnicy

TAK

Listwa progowa (podparapetowa) z uszczelką

TAK

Liczba standardowych i niestandardowych kolorów oklein

Pełna paleta RAL classic

Świadectwa i badania

Badania wstępne typu ITT

TAK

Gwarancja jakości i rękojmia

Gwarancja jakości VETREX OKNA PREMIUM

7 lat

Rękojmia za wady WINDMAR 

2 lata

Kompetencje ekip monterskich i opcje montażu

Montaż warstwowy folia/pianka/folia

TAK

Montaż warstwowy taśmy rozprężne multifunkcyjne 3 w 1

TAK

Montaż w warstwie ocieplenia MOWO/Winframer/SFS/Knelsen

TAK

Instrukcja montażu VETREX

TAK

*Podane klasy, poziomy, wartości właściwości użytkowych są odpowiednie dla jednodzielnego okna referencyjnego 1230 mm x 1480 mm albo konstrukcji opisanej w tabeli.

Podobne produkty