Montaż okien w murze z pustaków styropianowych

Treść dodano: 23.03.2021

Mury konstrukcyjne budynków jednorodzinnych wznoszone są najczęściej w technologiach tradycyjnych. Królują pustak ceramiczny, beton komórkowy i silikaty Domy mieszkalne wznoszone w technologii szalunku traconego, to rzadkość. Jedną z metod budowy jest zastosowanie pustaków styropianowych z rdzeniem betonowym. Jak wykonać montaż okien w murze konstrukcyjnym z pustaków styropianowych?

Szalunek tracony, co to takiego?

Szalunek, to prowizoryczna konstrukcja drewniana, wykonana z desek, która tworzy formę dla wylewanego betonu. Po całkowitym utwardzeniu warstwy betonu, deski szalunku są usuwane. Szalunek tracony pełni tę samą rolę. To także rodzaj formy dla wylewanego betonu. Odmiennie jednak do tradycyjnych szalunków drewnianych wykonuje się go głównie z płyt OSB lub styropianu, a po utwardzeniu betonu, szalunku nie usuwamy. Szalunek tracony można uznać za element trwale połączony z konstrukcją obiektu.

Zaletą styropianowych szalunków traconych jest energooszczędność. Grubość ścian styropianowego pustaka pozwala uzyskiwać ponadprzeciętne wartości oporu cieplnego muru konstrukcyjnego, a tym samym najwyższy poziom wartości współczynnika przenikania ciepła. Jednocześnie układanie szalunku na całą wysokość kondygnacji obiektu i wypełnianie go betonem podawanym pompą znacząco przyspiesza wykonanie robót murarskich. Beton i żelbet, to najtrwalsze materiały budowlane. W połączeniu z odpowiednią warstwą styropianu chronią budynek nie tylko przed stratami ciepła, ale dodatkowo osłaniają konstrukcję przed działaniem wilgoci i skrajnie wysokich albo niskich temperatur zewnętrznych. Praktyka pokazuje, że budynki wzniesione w technologii szalunku traconego nie wykazują żadnych widocznych oznak starzenia przez wiele dziesięcioleci.

Dom „ze styropianu”

Firma WINDMAR z Tczewa miała rzadką okazję sprawdzić swoje kompetencje montażowe w budynku jednorodzinnym wznoszonym w technologii szalunku traconego. Podstawowym elementem ścian konstrukcyjnych były pustaki styropianowe wypełniane betonem. Niewielki dom zlokalizowany jest w województwie Warmińsko-Mazurskim. Obiekt nawet w stanie surowym otwartym prezentuje się bardzo zgrabnie.

Budynek jednorodzinny – ściany konstrukcyjne w technologii szalunku traconego – pustak styropianowy- stan surowy otwarty
Budynek jednorodzinny – ściany konstrukcyjne w technologii szalunku traconego – pustak styropianowy- stan surowy otwarty
Budynek jednorodzinny – ściany konstrukcyjne w technologii szalunku traconego – pustak styropianowy- stan surowy otwarty
Budynek jednorodzinny – ściany konstrukcyjne w technologii szalunku traconego – pustak styropianowy- stan surowy otwarty

Widok powierzchni muru konstrukcyjnego wykonanego z pustaków styropianowych różni się od widoku muru z klasycznym dociepleniem w systemach ETICS. Ze względu na sposób wykonania ściany, spoiny widoczne pomiędzy pojedynczymi elementami styropianowych pustaków nie stanowią jednak miejsc potencjalnego przenikania powietrza. Przegroda jest w wysokim stopniu powietrznie szczelna, co bardzo istotne, jeśli zależy nam budowie domu wpisującego się w program dekarbonizacji budownictwa mieszkaniowego.

Próg ościeża w murze konstrukcyjnym wznoszonym z pustaków styropianowych w stanie surowym
Próg ościeża w murze konstrukcyjnym wznoszonym z pustaków styropianowych w stanie surowym
Próg ościeża w murze konstrukcyjnym wznoszonym z pustaków styropianowych przygotowany do montażu okna
Próg ościeża w murze konstrukcyjnym wznoszonym z pustaków styropianowych przygotowany do montażu okna

Pustaki tworzące formę dla betonu składają się z dwóch warstw styropianu. Grubsza, znajduje się po stronie zewnętrznej. Cieńsza po stronie wewnętrznej. Przestrzeń pomiędzy obiema warstwami wypełnia beton konstrukcyjny o odpowiedniej klasie wytrzymałości. Ościeża okien charakteryzują się całkiem dobrą geometrią jednak i w tym przypadku nie obędzie się bez konieczności przygotowania otworów do montażu okien. Chcąc uzyskać odpowiednio wysokie rezultaty w zakresie przepuszczalności powietrza i wodoszczelności połączeń okien z ościeżami konieczne jest co najmniej wyrównanie płaszczyzn w progach ościeża. Doświadczeni monterzy firmy WINDMAR do wyrównania progów użyli zapraw tynkarskich oraz kleju, który posłużył równocześnie, jako element mocowania „ciepłych parapetów”.

Montaż okien w ścianie z pustaków styropianowych

W budynku wznoszonym, montaż okien rozpoczyna się od właściwego ustawienia konstrukcji okiennych w otworach ościeży. Pozycja okna powinna być zgodna z projektem, a przede wszystkim zapewniać właściwy przepływ ciepła oraz rozkład temperatur na wewnętrznych powierzchniach połączeń okien z ościeżami. W ten sposób ograniczamy ryzyko powstawania zawilgoceń powodowanych kondesacją pary wodnej znajdującej się w powietrzu wypełniającym pomieszczenia podczas eksploatacji domu.

Standardowa pozycja okna w ościeżu otworu okiennego muru konstrukcyjnego wznoszonego z pustaków styropianowych
Standardowa pozycja okna w ościeżu otworu okiennego muru konstrukcyjnego wznoszonego z pustaków styropianowych
Mocowanie mechaniczne ramy ościeżnicy w murze konstrukcyjnym wzniesionym z pustaków styropianowych
Mocowanie mechaniczne ramy ościeżnicy w murze konstrukcyjnym wzniesionym z pustaków styropianowych

W budynku, w którym wewnętrzna powierzchnia ścian konstrukcyjnych w całości pokryta jest warstwą styropianu, zagadnienie jest szczególnie ważne ze względu na wyższy opór dyfuzyjny przegród zewnętrznych. W tym konkretnym przypadku projektant przewidział montaż okien na styku betonowego rdzenia pustaka z zewnętrzną warstwą styropianu. Po ustaleniu właściwej pozycji w ościeżu, okna i drzwi balkonowe łączy się mechanicznie z murem konstrukcyjnym.

Jakość i sposób wykonania połączeń mechanicznych powinny gwarantować przeniesienie z okna na mur konstrukcyjny sił pochodzących od obciążeń wiatrem. Poziom obciążenia wiatrem i wartość przenoszonych sił w głównej mierze zależy od strefy obciążenia wiatrem, w której zlokalizowany jest budynek, kategorii terenu oraz wysokości wbudowania okien i drzwi balkonowych. Uwzględniając charakterystyczne wartości ciśnień prędkości wiatru właściwe dla II kategorii terenu i I strefy obciążenia wiatrem monterzy firmy WINDMAR zdecydowali się przy wykonaniu mocowań mechanicznych na użycie śrub ramowych WÜRTH AMO III.

Wykonanie warstwy izolacji termicznej w przestrzeni szczelin dylatacyjnych pomiędzy ramą ościeżnicy okna, a murem konstrukcyjnym
Wykonanie warstwy izolacji termicznej w przestrzeni szczelin dylatacyjnych pomiędzy ramą ościeżnicy okna, a murem konstrukcyjnym
Wykonanie warstwy izolacji termicznej w przestrzeni szczelin dylatacyjnych pomiędzy ramą ościeżnicy okna, a murem konstrukcyjnym
Wykonanie warstwy izolacji termicznej w przestrzeni szczelin dylatacyjnych pomiędzy ramą ościeżnicy okna, a murem konstrukcyjnym

Warstwę termoizolacji pomiędzy ramami ościeżnic, a murem konstrukcyjnym wykonano z pianki poliuretanowej. Niby nic nadzwyczajnego, ale w tym przypadku warto zauważyć, że wartości współczynników przewodzenia ciepła λ pianki PUR i styropianu są w zasadzie takie same, a to znacząco redukuje wartość potencjalnych liniowych mostków cieplnych powstających na styku konstrukcji okiennej z murem.

W budynku montowane były okna VETREX V82 o głębokości zabudowy 82 mm. Całkowite wypełnienie szczelin dylatacyjnych materiałem termoizolacyjnym pozwala już w momencie zakończenia robót instalacyjnych stolarki budowlanej osiągnąć współczynnik przenikania ciepła dla połączeń okien z ościeżami na poziomie U = 0,41 W/(m2*K). Po zamocowaniu węgarków wartość współczynnika ulegnie dalszemu obniżeniu, osiągając wartości właściwe dla budynków energooszczędnych, a nawet pasywnych. 

Wykonanie wodoodpornej, paroprzepuszczalnej, zewnętrznej izolacji połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii
Wykonanie wodoodpornej, paroprzepuszczalnej, zewnętrznej izolacji połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii
Wykonanie paroizolacyjnej, szczelnej powietrznie wewnętrznej izolacji połączenia okna z ościeżem przy powłok polimerowych
Wykonanie paroizolacyjnej, szczelnej powietrznie wewnętrznej izolacji połączenia okna z ościeżem przy powłok polimerowych

Osiągnięcie wymaganej szczelności połączeń okien z ościeżami na oddziaływanie wody opadowej do ciśnienia prędkości wiatru 600 Pa, co odpowiada prędkości wiatru 112 km/h oraz szczelności na przenikanie powietrza na poziomie a ≤0,1 m3/[mh(daPa)2/3] wymagało wykonania dodatkowych warstw uszczelnień po stronie zewnętrznej i wewnętrznej.

Firma WINDMAR, jako jedna z nielicznych w Polsce regularnie bada poziom szczelności połączeń w warunkach placu budowy. Tego typu działania świadczą o najwyższym poziomie profesjonalizmu w wykonywaniu montażu okien i drzwi. Każde stosowane rozwiązanie techniczne przynosi określony, sprawdzony rezultat. Korzystając ze zdobytej wiedzy i doświadczeń, wodoszczelną, paroprzepuszczalną warstwę izolacji zewnętrznej wykonano przy użyciu foliii izolacyjnych.

Newralgiczne miejsca występowania przesunięć płaszczyzn stykających się elementów budowlanych, a także miejsca występowania szczelin w zakładkach albo narożach oraz przejścia pomiędzy elementami budowlanymi uszczelniono dodatkowo warstwą powłok polimerowych. Uszczelnienie po stronie wewnętrznej, stanowiące ostateczną barierę dla przenikania powietrza wykonano z powłok polimerowych ILLBRUCK SP 925.

WINDMAR - prawidłowy montaż w każdym calu

Dom budowany w technologii szalunku traconego wydaje się być gotowy do zamieszkania od razu po zakończeniu montażu okien. Prosty w formie budynek jednorodzinny wygląda naprawdę efektownie.

Budynek jednorodzinny – ściany konstrukcyjne w technologii szalunku traconego – pustak styropianowy- stan surowy otwarty
Budynek jednorodzinny – ściany konstrukcyjne w technologii szalunku traconego – pustak styropianowy- stan surowy otwarty
Budynek jednorodzinny w technologii szalunku traconego – pustak styropianowy- stan surowy zamknięty.
Budynek jednorodzinny w technologii szalunku traconego – pustak styropianowy- stan surowy zamknięty.

Z technicznego punktu widzenia wykonanie robót instalacyjnych stolarki budowlanej w budynku wznoszonym z pustaków styropianowych niewiele różni się od technik i technologii stosowanych w obiektach o klasycznej budowie ścian konstrukcyjnych. Nie taki straszny ten diabeł, jak go malują. Nie mniej monterzy mieli rzadką okazję, aby powiększyć doświadczenie w zakresie montażu okien w budynakach wznoszonych technologii szalunku traconego, co samo w sobie jest wartością wartą odnotowania. Pracę wykonali perfekcyjnie. Kolejny, w każdym calu prawidłowo wykonany montaż trafia do portfoliio firmy WINDMAR.

Źródło: Oknotest.pl

przwiń do góry

Strona windmar.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij "x".

zamknij